ABF Kristianstad

ABF Studieförbund erbjuder en studiecirkel ”Medborgarboken”, som bygger på hur det Svenska samhället ser ut vad gäller allt från myndigheter till hur man skaffa sig ett arbete eller hur man får en bostad.