Äldre NAD-aktiviteter, 2012-2013

Röda Korset Kupan Hässleholm Hantverkscafé – språkträning och hantverksarbete i volontärgrupp

Oppmanna Vånga hembygdsförening – Språkträning, samhällsorientering, studiebesök hos arbetsgivare och sociala aktiviteter.

Föreningen Myriam Språkträning med fokus på kvinnor med barn med  möjlighet att ha med barnen på aktiviteten. Organiserat som studiecirkel hos studieförbundet Bilda.

Mångkulturellt centrum Helsingborg Studiecirkel genom Folkuniversitetet kring ”den svenska koden” – praktisk samhällsorientering med diskussioner, utflykter och ledarledda träffar med studiematerial.

Mångkulturellt centrum Individuell matchning för en utbildad regissör. Deltagaren får använda sin kunskaper i föreningens olika kulturprojekt och få en referens.

Röda Korset Helsingborg Stickcafé – Språkträning och hantverksarbete i volontärgrupp.

Helsingborgs Schack-klubb Individuell matchning för en duktig schackspelare som tidigare har arbetat med barn. Nu är han med i föreningens projekt kring pedagogik och schack på mellanstadieskolor, heltidsanställd genom praktiskt basår.

Brottningsklubb Helsingborg Individuell matchning för en elitbrottare som erbjudits praktik och social aktivitet på brottningsklubben.

Broby Församling/Knislinge Individuell matchning där deltagaren är med i olika verksamheter som församlingen anordnar; barngrupper, en kvinnogrupp samt andra sociala aktiviteter. Aktiviteten är organiserad som arbetsträning med handledare.

Rädda Barnen Kristianstad Deltagare med pedagogisk bakgrund erbjuds att vara med och ge läxhjälp till barn i grundskolan.

Kristianstad Framtidsförening Språkträning där äldre nyanlända personer har träffats och pratat med svenska pensionärer och gjort olika utflykter och ledarledda sociala aktiviteter.

Önnestads Scoutkår Individuell matchning där en person som vill arbeta inom barnomsorg har varit med som hjälpledare i verksamheten med 5-7-åringar.

Nosaby IF Individuell matchning där en person varit hjälptränare för 12-13-åringar samt fått mentorskap och språkträning av föreningen.