Cirkelledare på Bilda

Studieförbundet Bilda i Malmö startade 2014 ett projekt tillsammans med Hyllie Park Folkhögskola där man utbildar nyanlända till att bli cirkelledare. Målet är att efter avslutad utbildning kunna starta en egen studiecirkel eller bli hjälpledare i en befintlig studiecirkel.

Genom Bildas breda kontaktnät i föreningslivet hoppas man kunna hitta möjlighet för deltagarna att vidga sitt nätverk och få meriter på vägen. Folkbildningens pedagogik tar tillvara på deltagarnas egna erfarenheter, tankar och intressen i undervisningen, vilket skapar egenmakt.

Hittills har ett tjugotal deltagare genomgått utbildningen, varav fyra deltagare har kommit genom NAD projektet.

Roudaina Abou Maddi, som själv varit lärare på universitet i Syrien, känner att hon lärt sig om grupprocesser och tycker det är roligt att få återkoppla till tidigare erfarenheter. Hon upplever också att hon har lärt sig nya svenska ord, eftersom undervisningen sker på arabiska med stora inslag av svenska.

Fatina Talas säger att ledarutbildningen har varit jättebra för henne som själv lett barn- och kvinnogrupper i Syrien. Som van ledare uppskattade hon att få göra något hon både kan och gillar.