Företags-Mix Eslöv

skarmavbild-sverige-inifran

Klicka på bilden för att komma till Sensus artikel om hur Sverige inifrån kan se ut!


Företags-Mix är en ekonomisk förening som hjälper människor till studier, arbete eller eget företagande. Målet med föreningens verksamhet är att främja deltagarnas intressen, egenförsörjning och medverkan i samhället och under våren 2016 var fyra aktiviteter igång: SvEA, Språkstöd, Datakurs grund, Lärande butik och Sverige inifrån. MIX har även, vid sidan av NAD-aktiviteterna, matchat flera deltagare med etablerade Eslöv-bor för individuell språkträning och mentorskap.

SvEA – Sverige Eslöv Akademiker – är en plattform som inkluderar etablerade svenskfödda och utrikesfödda svenska akademiker. Deltagarna får möta bl.a. personalchefer, arbetsledare, egenföretagare och personer med fackliga uppdrag. Vid träffarna informeras om aspekter relaterade till arbete, egenföretagande och hur det är att leva som svensk i Sverige. Deltagarna får tips om jobb och kompletterande utbildningar alt. kompetensutveckling och individuellt stöd för jobbsökande.

Språkstöd i grupp syftar till att utveckla läsförståelse och kommunikation på svenska. Individerna får dels träna i grupp utifrån specifika teman, dels med individuell handledning utifrån enskilda behov. Syftet med aktiviteten är att deltagarna ska våga använda språket också utanför ramarna för SFI:s och MIX:s verksamhet.

Genom Datakurs grund lär deltagarna sig att hitta och kommunicera på internet. Under kursen informeras man om hur internet kan användas för att underlätta vardagen, t.ex. hur man kan betala räkningar och söka jobb på nätet.

Aktiviteten Lärande butik utförs i MIX ideellt drivna butik MIXAT – återvunnet och nytt och ger kunskaper om småföretagande och butiksarbete. Deltagarna får praktiska kunskaper i hur man sköter en butik samt kunskaper i hur man kommer igång med ett företag från idé till genomförande, med hållbarhet i fokus, och ges möjlighet att bolla egna idéer. Språkträning för kommunikation med kunder är centralt i aktiviteten.

Genom aktiviteten ”Sverige inifrån” bjuds deltagarna in till fyra privata hem och får vara med om att duka till måltid och samtala om livet i Sverige, på svenska. Det bjuds i ideell regi på en fika, en lunch och en middag samt en överraskningsaktivitet och ges möjlighet till gränsöverskridande utbyte för ökad förståelse för varandra och mångfaldens tillgångar.