Idéburet Offentligt Samverkansråd

 

Idén med ett Idéburet Offentligt Samverkansråd är sprunget ur ett direkt behov bland medlemsorganisationer i NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne, som upplevde strukturella hinder exempelvis avseende medfinansiering, i ett flertal projekt i samverkan med offentliga aktörer.

Tanken kring ett Idéburet Offentligt Samverkansråd väcktes med tesen att fysiska möten på strategisk nivå med representanter från idéburna och offentliga aktörer ger möjlighet att snabbare kunna identifiera, kommunicera och möta strukturella utmaningar samt eventuella vidare problem. På så sätt förbättras förutsättningar i samarbetet för gemensamma målgruppers bästa och resurserna används och nyttjas mer ändamålsenligt och effektivt.

Målet med det Idéburna Offentliga Samverkansrådet är att

öka förståelse och samverkan i och mellan sektorerna
utveckla kommunikationskanaler i och mellan sektorerna för att fånga upp och sprida relevant information
underlätta samarbetet i framtida verksamheter och projekt genom anpassade metoder och riktlinjer
påverka strukturer och därigenom förenkla för den idéburna sektorn att driva verksamheter och projekt
skapa största möjliga nytta för individer genom att gemensamt identifiera målgrupper och deras behov
NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne genomförde under 2014 en förstudie finansierad av Europeiska Socialfonden. 30 idéburna organisationer deltog i två heldagsworkshops tillsammans med representanter från den offentliga sektorn.

Här kan du läsa om ESF-förstudien:

Idéburet Offentligt Samverkansråd – Slutrapport
Workshop-Program 2014-04-25
Workshop-Program 2014-11-06

Representanter i det Idéburna Offentliga Samverkansrådet (2014-2015)
För den idéburna sektorn:
Christina Merker-Siesjö (ABF Malmö / Styrelsen NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne)
Marianne Östlihn (MINE)
Nils Phillips (Centrum för Publikt Entreprenörskap)
Olof Eriksson (Coompanion Skåne / Styrelsen NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne)
Peter Nilsson (Föreningen Idrott för Handikappade)

För den offentliga sektorn:
Annika Eklund (Kommunförbundet Skåne)
Anderas Konstantinidis (Malmö stad)
Andreas Larsson (Svenska ESF-rådet)
Anders Heide (Försäkringskassan)
Paul Andersson (Arbetsförmedlingen)
Ulf Kyrling (Region Skåne)

Kontakt
Christoph Lukkerz
Verksamhetsutvecklare
christoph[@]natverket.org