IFK Osby

Föreningen är idag en klubb med bred ungdomsverksamhet från fotbollsskolan 5år till 8år och flickor/pojkar 9år till flickor/pojkar 16år. NAD-deltagarna kommer att finnas med vid träning, eventuellt vara hjälptränare, få förståelse för det svenska föreningslivet. Detta kan sedan omfatta även andra uppdrag man kan ha på en ideell förening såsom att hjälpa till i kiosk/kansli samt vaktmästeri.