Informationsträff om höstens utlysning av statsbidrag för tidiga insatser riktade till asylsökande

Onsdagen den 30 augusti kl. 13.00-15.30 bjuder Länsstyrelsen Skåne i samverkan med NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne in till ett möte för att informera om höstens utlysning av statsbidrag för tidiga insatser riktade till asylsökande (TiA).

Utlysningen öppnar 14 augusti och stänger 15 september (för ansökningshandlingar och mer info klicka HÄR). Medlen ska användas till att finansiera befintlig eller ny verksamhet som främjar hälsa, språk och/eller samhällsinformation för asylsökande i Skåne. Alla idéburna organisationer som har, eller funderar på att starta, verksamhet för asylsökande är välkomna. Mötet hålls hos Sensus studieförbund på Studentgatan 4 i Malmö.

Programmet på informationsträffen innehåller:

  • Information från Länsstyrelsen om utlysningen och ansökningsprocessen
  • Länsstyrelsen ger en lägesbild kring pågående TiA-insatser
  • Arbetsförmedlingen informerar om ”Jobskills.se” – systemet som syftar till tidig kartläggning och matchning för asylsökande mot arbetsmarknaden
  • Workshop/dialog: Inom TiA-systemet kommer Länstyrelsen och samverkanspartners att erbjuda seminarier, informationsträffar, kompetenshöjande insatser för föreningar/idéburna organisationer runtom i Skåne – för att dessa ska fyllas med rätt innehåll vill vi få er input kring vad som efterfrågas

För att vi ska kunna planera lokal och fika ber vi er anmäla er senast 25 augusti genom att följa länken här: https://simplesignup.se/event/99718