Jurister på Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg

Under våren 2015 har Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg (ADB) anordnat en studiecirkel för en grupp deltagare i etableringen med juridikutbildning. Antidiskrimineringsbyrån (ADB) i Helsingborg är en ideell förening som ger rådgivning till personer som på något sätt utsatts för diskriminering.  Föreningen arbetar också förebyggande genom att föreläsa och informera om antidiskriminering och likabehandling runt om i nordvästra Skåne. Studiecirkeln har inneburit att man gått igenom och diskuterat diskrimineringslagen, svenskt och europeiskt rättssystem och gjort besök på tingsrätten för att se hur det funkar i praktiken. I aktiviteten har arton deltagare varit delaktiga, i tre olika grupper.

Gruppen är enig om att aktiviteterna hos ADB i Helsingborg har varit givande;

– Det här är något som är spännande och intressant för oss, som berör våra intressen och tidigare erfarenheter. Det här är inte något vi måste göra utan något som vi vill göra, vi vill komma hit och vi är glada för att
komma hit.

– Efter den här studiecirkeln har jag fått större självförtroende för att kanske studera juridik här eftersom det har gett en bild av hur det fungerar, kanske vill jag bli advokat, kanske något annat, säger Wahab Alrifai.