Kunskapsbank

Här finns ett urval av rapporter, metodmaterial och kartläggningar, länkar och nyhetssidor samt presentationer som vi anser kan vara av nytta för såväl idéburna organisationer som andra samhällsaktörer.

Kartläggningar
Skånska idéburna erfarenheter av Idéburna-Offentliga Partnerskap (pdf) – publicerad september 2018
Kartläggning Idéburen sektor i Skåne (statistik från 2015) (pdf) – publicerad december 2017
Kartläggning Idéburen sektor i Blekinge (statistik från 2015) (pdf) – publicerad december 2017
Bilaga Kartläggning Idéburen sektor i Skåne och Blekinge – kommunvis (statistik från 2015) (pdf)
Kartläggning Social ekonomi i Skåne (statistik från 2005) (pdf) – publicerad juni 2007

Rapporter och artiklar
Globala hållbarhetsmålen som arena för social innovation och affärsutveckling

Vad betyder den idéburna sektorn för välfärden i Skåne? – Om idéburna välfärdsaktörer, socialt företagande, upphandling och partnerskap i Skåne  (pdf) – publicerad januari 2020

Metodmaterial
Guide till god samverkan över sektorsgränserna
SROI – Social Return On Investment
Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen

Filmer
Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling
Powerpoint till filmen Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling

Länkar
Skåne:
Överenskommelsen Skåne
Partnerskap Skåne
Region Skåne
Länsstyrelsen Skåne
Kommunförbundet Skåne

Nationellt:
Regeringens nyhetsbrev
Alla prenumerationer och nyhetsbrev är kostnadsfria. Du kan ha flera olika prenumerationer och du väljer själv hur ofta du vill få nyheterna skickade till din e-postadress.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Nationell Överenskommelsen inom det sociala området

CIVSAM 

FORUM – Idéburna organisationer med social inriktning
FORUM:s Nyhetsbrev

Internationellt:

Norge: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Danmark: Center for Frivilligt Socialt Arbejde