Metodboken om Nätverk-Aktivitet-Delaktighet är klar!

I fredags lanserades metodboken om Nätverk-Aktivitet-Delaktighet. Metodboken har producerats av NÄTVERKET och är en summering av snart sju års arbete med att utveckla metoden från ett pilotprojekt i Kristianstadtrakten till en omfattande verksamhet som drivs i partnerskap på många håll i Skåne. Boken är både en exposé över händelseförloppet och en introduktion till själva metoden och riktar sig till alla som har ett intresse av att arbeta tillsammans med idéburen sektor som ett verktyg för att hjälpa människor i etablering att inkluderas i samhället.

Läs metodboken i formatet uppslag eller enkla sidor

Så här gör du för att beställa

Boken är tryckt i 300 exemplar och kommer i första första hand att vara tillgänglig i samband med olika möten under året. Vi har ganska begränsade möjligheter att göra enskilda utskick styckevis eller i små volymer.

För att beställa större volymer (minst 20 ex), var vänlig mejla kaj@natverket.org. När vi vet hur stor efterfrågan är kommer vi  att gör ett tilltryck. Det kan alltså dröja ett tag innan du får boken i din hand.