Regionalt forum 2017: Mötesplatser för Skåne – att skapa framtiden i partnerskap

Välkommen till Överenskommelsen Skånes regionala forum 2017! I år hålls forumet i nordligaste Skåne i en av regionens största idéburna konferenslokaler, Folkets hus BioBorgen i Osby.

Fredagen, 20 oktober 2017 kl. 10.15-15.00 med fika från kl. 9.30

Tema för årets forum är mötesplatser och partnerskap. Med utgångspunkt i Överenskommelsen och de globala hållbarhetsmålen möts eldsjälar, politiker, experter och tjänstepersoner i samtal om samhandling och partnerskap.

Se det gedigna programmet med 13 valbara seminarier här och anmäl dig snarast men senast 6 oktober här.

Osby nås enkelt med Öresundståg. Förslag på tågtider finns i programmet.

Väl mött!

Folio Images
+46 8 720 56 00
info@folio.se