NAD i panelsamtal

NAD i panel-samtal, Europa Direkt Stadsbiblioteket i Malmö anordnar Europa Direkt Malmö debatter, seminarier, föreläsningar och utbildningar. Under hösten hålls en rad föreläsningar med syfte att öka engagemanget för EU-frågor och uppmuntra till debatt.

Igår kväll representerade NAD:s föreningssamordnare i Malmö, Mikael Johansson, metoden i ett panelsamtal om integration från olika perspektiv. Panelen bestod av representanter från akademin, Malmö Stad och idéburen sektor. Diskussionen rörde sig mellan allt från fotbollens förenande potential, den svenska välfärdsmodellens möjligheter och begränsningar, etablering och integration som begrepp och var människor egentligen håller hus efter klockan fem på kvällarna.

Mer information om denna och kommande föreläsningar anordnade av Europa Direkt Malmö hittar du i Stadsbibliotekets program under Europa Direkt.