Dags för framtidsforum och årsmöte 2017

Välkommen till NÄTVERKET:s framtidsforum och årsmöte 2017!

Tid: Torsdagen den 23 mars kl 15:00-19:00
Plats: KompetensCenter Idéburna Malmö, Nobelvägen 21, Malmö.

Med framtidsforum startar vi arbetet med att ta fram ett idéprogram för NÄTVERKET. Den idéburna sektorns roll och regionala utvecklingsfrågor som vi ska lyfta i samhällsdebatten formuleras och diskuteras.

Därefter börjar NÄTVERKET:s årsmöte 2017.

15.15 – 15.30 Välkommen och fika
15.30 – 17.00 Framtidsforum
Idéprogram för NÄTVERKET
Bordsdialoger kring frågor, form och innehåll för idéprogrammet. Vi utser också en arbetsgrupp med representanter från styrelsen, medlemsorganisationerna och kansliet
17.00 – 17.30 Mat
17.30 – 19.00 Årsmöte
19.00 – 19.30 Styrelsens konstituerande möte

Varmt välkomna!

Anmälan sker senast 16/3 på https://simplesignup.se/event/90611