Nu breddas dialogen mellan civilsamhället och regeringen

En överenskommelse om en gemensam stödstruktur för dialog och samråd har idag tecknats mellan regeringen och det civila samhället på nationell nivå. Överenskommelsen vidareutvecklar den tidigare Överenskommelsen inom det sociala området och öppnar för nya möjligheter till dialog och samråd.

– Den här överenskommelsen banar väg för en förbättrad dialog och samverkan med det civila samhället, därför har regeringen varit angelägen om att kunna sluta denna överenskommelse, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Syftet med breddningen är att kunna lösa hinder och hitta former för samverkan där behoven är som störst. Regeringen har även tillfört överenskommelsens kansli tre miljoner kronor årligen för en breddad verksamhet.

– Det civila samhällets organisationer gör stora insatser i Sverige, inom många arenor. För att det offentliga ska kunna göra sitt jobb behövs civilsamhällets kunskaper och perspektiv. Den här överenskommelsen lägger grunden till det, säger ministern.

Överenskommelsen har sitt fokus på den nationella nivån och tecknas mellan regeringen och paraplyorganisationer inom civilsamhället. De organisationer som från början valt att ansluta är Civos – Civilsamhällets organisationer i samverkan, Famna – Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg, Forum – Idéburna organisationer med social inriktning och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer. Ytterligare paraplyorganisationer inbjuds att ansluta.

Läs överenskommelsen här

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke tecknar den nya överenskommelsen tillsammans med Ann-Katrin Persson (Civos), Hannah Kroksson (LSU), Göran Pettersson (Forum) och Ulrika Stuart Hamilton (Famna). Foto: Marianne Andersson/Regeringskansliet.