Nytt metodmaterial: guide till samverkan över sektorsgränserna

Det finns ett brett intresse för och vilja till samverkan som kommer ur insikten att ingen samhällssektor eller aktör kan lösa ens en av dessa utmaningar på egen hand. Framväxten av olika samverkansformer såsom regionala och lokala överenskommelser, Idéburet Offentligt Partnerskap och innovationsbaserad upphandling vittnar om det. 

NÄTVERKET har tagit fram en guide för att underlätta initiativ till samverkan. Guiden riktar sig i första hand till idéburna aktörer men kan även användas av offentliga aktörer som vill utöka sin samverkan. Syftet är att ge en vägledning till när det är lämpligt att samverka – och i vilken form. Guiden är upplagd i tre grundläggande steg som kan tjäna som underlag för en förberedande diskussion inför en samverkansprocess. 

 

foto: Jonas Carlstedt