Om Nätverket

NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne är en intresseorganisation för den idéburna sektorn i Skåne. Genom kunskapsutveckling, omvärldsanalys och påverkansarbete skapar vi förutsättningar för idéburna organisationer att tillsammans med den offentliga sektorn, näringslivet, akademin och enskilda engagerade medborgare kunna ta ansvar för den miljömässiga, sociala, ekonomiska och kulturella utvecklingen i regionen.

NÄTVERKET initierades i början av 2005 och formaliserades i december 2006 till en ideell förening.

NÄTVERKET verkar på regional nivå i Skåne genom:

Kunskapsutveckling
som stöd för medlemsorganisationerna och kring den idéburna sektorn i samhället (erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, konferenser, forskningssamverkan m.m.)

Omvärldsanalys
i relation till den idéburna sektorn i Skåne (nyhetsbrev, utskick m.m.)

Påverkansarbete
till fördel för den idéburna sektorn i Skåne genom strategiskt samarbete med den offentliga sektorn, remisser, dialogmöten, debattartiklar, mm.
Påverkansarbetet syftar till att skapa intresse för och öka kunskap om idéburna organisationers möjligheter att bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling och på så sätt generera politisk, ekonomisk och annan uppbackning av verksamheter inom den idéburna sektorn.

Gemensamt för aktiviteterna som NÄTVERKET tar sig an är att de ska ha ett samhällsutvecklingsperspektiv.