Nätverksträffar och forum

Dokumentation från nätverkträffar, möten och andra forum finner du här inom kort!

31 augusti 2018. Regionalt forum: Människan och hållbarheten – välfärd, välbefinnande och hälsa genom tvärsektoriell samverkan

23 januari 2018. Seminarium: Idéburen sektor och #metoo – vad händer nu?

20 oktober 2017. Regionalt forum: Mötesplatser för Skåne – att skapa framtiden i partnerskap