Rapportsläpp: skånsk samverkan under luppen

NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne har under våren 2018, tillsammans med Social Innovation Skåne, gjort en kunskapsöversikt gällande  samverkansformen Idéburet Offentligt-Partnerskap (IOP) i Skåne. Vilka lärdomar och erfarenheter har man dragit under arbetets gång? Vilka utmaningar har man övervunnit och vad behöver man tänka på innan man ger sig i kast med ett IOP?

Det finns 33 IOP:er i Skåne: 20 mellan idéburen sektor och en handfull skånska kommuner, resten med Region Skåne. Erfarenheterna är överlag positiva med IOP som samverkansform men rapporten pekar också på utmaningar som att kunskapen om IOP varierar stort i offentlig sektor och att idéburen sektor emellanåt har svårt att ta sig till en jämbördig nivå i partnerskapet.

Läs rapporten här