Sensus Studieförbund: Mänskliga rättigheter på lätt svenska

Sensus erbjuder personer i etableringsfasen möjlighet att lära sig om Mänskliga Rättigheter i allmänhet och hur de tar sig uttryck i Sverige. Träffarna riktar sig till personer som kommit i kontakt med Mänskliga Rättigheter och som nu vill lära sig mer om Mänskliga Rättigheter i en svensk kontext och få möjlighet att samtala och utbyta tankar, erfarenheter och åsikter med andra. Fokus kommer att ligga på samtalet och interaktionen med de andra deltagarna.

Träffarna kommer att hållas på lätt Svenska och innehålla flera övningar där deltagarna kan interagera med varandra, både socialt och språkligt. Träffarna kommer att äga rum i Sensus lokaler i Malmö vilket också breddar kontakten med andra människor. Under träffarna kommer det även finnas möjlighet att ta del av information om andra aktiviteter som Sensus stöttar på olika sätt.