Språkträffar med Cornerstone

Föreningen Cornerstone i Lund vill skapa kulturellt utbyte och språkträning genom sociala aktiviteter och vardagssamtal. Under våren 2015 har föreningen anordnat träffar där utbytesstudenter, nyanlända flyktingar och andra som är intresserade av att öva svenska träffats tillsammans med medlemmar i föreningen. Tre personer har matchats in i aktiviteten via NAD.

– Vi vill bidra med plats och möjlighet för diskussion, kulturellt utbyte och språkligt kunskapsdelande för att främja både integration i samhället och förhoppningsvis till viss del möjliggöra ett bredare socialt nätverk för nyanlända, säger Emma Lindgren, som ansvarar för språkcafét samtidigt som hon läser mänskliga rättigheter på Malmö högskola och praktiserar på föreningen Cornerstone.

En av deltagarna, Abdulhalim Almoussa Alhasan, berättar vad han gillar mest med träffarna:

– Att vi pratar ”face to face”. Innan så pratade jag sällan svenska, jag pratade inte med svenska människor. Här kan man också fråga vad man vill. Hur tänker människor i Sverige? Här har jag möjlighet att fråga Emma och prata om sådana saker.