Språkträning och cirklar på ABF i Malmö

ABF i Malmö erbjuder individanpassad språkträning i studiecirkelform för upp till tio personer och försöker samtidigt slussa in deltagarna i andra cirklar. Fyra grupper har hittills genomförts under 2015-2016.

– Den lilla gruppen och studiecirkelns pedagogik ökar möjligheten för varje individ att komma till tals och få hjälp utefter sina egna förutsättningar. Deltagarna är även varmt välkomna att delta i studiecirklar i vårt övriga program om de är intresserade av något ämne eller någon verksamhet, säger Ulrika Morrison.

Deltagarna på ABF i Malmö har varit nöjda;

– Det bästa med aktiviteten är att jag kan studera svenska ännu snabbare. Jag vill utveckla mitt språk snabbt så att jag kan gå vidare till högre studier, jag skulle vilja jobba inom IT- design, säger Tariq Al Oudallah.