Systerskap hos Soroptimisterna i Hässleholm

Soroptimisterna arbetar för kvinnors rättigheter och för att stärka kvinnors position i samhället. I Hässleholms Soroptimist-klubb träffas en grupp varje vecka för att utbyta erfarenheter, samtala om svensk arbetsmarknad och ta del av olika soroptimist-medlemmars erfarenhet av arbetslivet och att starta eget. Gruppen gör också studiebesök tillsammans för att bekanta sig med olika arbetsplatser och lära känna området. Syftet är att nya och gamla hässleholmsbor ska få lära känna och lära av varandra genom att få inblick i varandras upplevelser och kunskaper.

Idag är det tredje tillfället och vi träffas på café Verum i Hässleholm. Jag väntar mig sju kvinnor som är nya i hässleholmstrakten och fyra kvinnor från soroptimist-klubben men möts av nästan dubbelt så många välkomnande ansikten när jag kommer upp för trappan i det lilla röda trähuset. Träffarna är väldigt populära, får jag veta, och mångas väninnor, systrar och döttrar vill också vara med. Idag är det fika och diskussioner kring förra veckans studiebesök på dagordningen. Men innan dess delar vi upp oss i mindre grupper. Det är viktigt att alla får komma till tals och får möjlighet att öva svenska och det är lättast att ordna i mindre grupper, säger Lena från Soroptimist-klubben.

Khadidja som sitter bredvid mig uppdaterar mig och berättar att gruppen gjorde studiebesök på ett äldreboende förra veckan. Några kvinnor i gruppen är intresserade av att arbeta inom äldreomsorgen när de är klara med sina språkutbildningar. Khadidja säger själv att det var intressant men att hon får se hur hon gör. I Syrien jobbade hon på universitetet inom naturvetenskap och kemi och vill allra helst fortsätta med det här. Men först är det grund och gymnasieskola och därefter några kemi- och biologikompletteringar hon måste göra. Hur som helst att det är bra att känna till hur det fungerar när man blir äldre i Sverige. Vi ska ju alla bli gamla, konstaterar Khadidja.

Vi diskuterar äldreomsorg, arbete och pension en stund men kommer snabbt in på kommande veckans modevisning som Soroptimisterna arrangerar. Vilka vill ha biljetter, vem ska hämtas var och har alla barnvakt eller behöver någons barn följa med? Några erbjuder sig att hjälpa till med förberedelserna och Wafa som kommer lite sent till träffen för att hon har skyndat från sitt nya jobb, skrattar och säger åt Tanne som planerar transporten att hon måste skaffa släp till bilarna om alla ska få plats!

Wafa arbetar som studiehandledare och vi pratar en stund om hur svårt det kan vara att hitta jobb när man inte känner någon eller har några referenser. Wafa berättar att det kändes som att alla dörrar var stängda precis när hon kom till Hässleholm. Men hon kämpade, engagerade sig i Soroptimisterna och lyckades till slut hitta jobb med hjälp av referensen hon fick av Lena. ”Lena har hjälpt mig otroligt mycket!”, säger Wafa, lägger armen om Lena och ler.

Lena och Inga-lill som ansvarar för aktiviteten berättar att alla som engagerar sig i klubben hjälps åt. Det kan handla om allt från att få tag i en bilbarnstol till att stötta någon i att starta företag och hitta lokal. De flesta medlemmarna är yrkeskvinnor med många år i arbetslivet bakom sig och styrkan i gruppen är att alla kan använda sig av varandras erfarenheter och kontakter. Några i gruppen vill jobba inom barnomsorgen framöver och nästa studiebesök som planeras är därför på en förskola där Inga-lills dotter arbetar.

Innan vi skiljs åt ställer Nirmien och Tanne upp på bild tillsammans med Lena och Wafa. De vill inte lämna mig utan foto till min artikel.