Tomelilla AIS Bordtennisklubb

foto: Christian Björklund

Foto: Christian Björklund, föreningen Tomellilla AIS

 

 

Under hösten 2015 sökte Tomellilla Bordtennisklubb efter två arabisktalande hjälpledare till klubben för barn som är nybörjare och arabisktalande. Aktiviteten innehöll språkträning och utbildning kring hur idrottsförening fungerar. Efter avslutad aktivitet valde deltagarna att stanna kvar i föreningens verksamhet och fortsatte till att bli internutbildade ledare.

Läs mer i Ystad Allehandas reportage genom att klicka på bilden:

 

 

Jurister på Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg

adb3adb2

 

 

 

 

 

 

 

Under våren 2015 har Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg (ADB) anordnat en studiecirkel för en grupp deltagare i etableringen med juridikutbildning. Antidiskrimineringsbyrån (ADB) i Helsingborg är en ideell förening som ger rådgivning till personer som på något sätt utsatts för diskriminering.  Föreningen arbetar också förebyggande genom att föreläsa och informera om antidiskriminering och likabehandling runt om i nordvästra Skåne. Studiecirkeln har inneburit att man gått igenom och diskuterat diskrimineringslagen, svenskt och europeiskt rättssystem och gjort besök på tingsrätten för att se hur det funkar i praktiken. I aktiviteten har arton deltagare varit delaktiga, i tre olika grupper.

Gruppen är enig om att aktiviteterna hos ADB i Helsingborg har varit givande;

– Det här är något som är spännande och intressant för oss, som berör våra intressen och tidigare erfarenheter. Det här är inte något vi måste göra utan något som vi vill göra, vi vill komma hit och vi är glada för att
komma hit.

– Efter den här studiecirkeln har jag fått större självförtroende för att kanske studera juridik här eftersom det har gett en bild av hur det fungerar, kanske vill jag bli advokat, kanske något annat, säger Wahab Alrifai.

Hjärtats trädgård, Kristianstad

Araf Olleka och Daniel Ottosson vid invigningen av Hjärtats trädgård i Kristianstad.

Araf Olleka och Daniel Ottosson vid
invigningen av Hjärtats trädgård i Kristianstad.

Här har jag lärt mig vad många växter heter på svenska”, säger Aref Olleka, växtskyddsspecialist med en ingenjörsexamen inom jordbruk.

Aref Olleka har haft en NAD-aktivitet i föreningen Hjärtats trädgård i Kristianstad under våren 2015. Hjärtats trädgård finns i centrala Kristianstad med blomster- och grönsaksodlingar, plantbutik och ett litet trädgårdscafé.

Föreningen är nystartad sedan årsskiftet och har haft studiecirklar på Furuboda Folkhögskola där de har haft sina växthus under våren, samtidigt som de jobbat på att få igång trädgården i centrala Kristianstad. Första helgen i juni var det invigningsfest för trädgården.

– Vår vision är att skapa en växtplats för hela människan och vi tror att en trädgårdsmiljö är en utmärkt plats för detta”, säger Daniel Ottosson, initiativtagare till föreningen.

Aref hoppas kunna jobba med något som har med växter och odling att göra, och föreningen Hjärtats trädgård har varit ett bra sätt att både få kontakter, öva svenska och få kunskap om växtproduktion i Sverige.

Cirkelledare på Bilda

Studieförbundet Bilda i Malmö startade 2014 ett projekt tillsammans med Hyllie Park Folkhögskola där man utbildar nyanlända till att bli cirkelledare. Målet är att efter avslutad utbildning kunna starta en egen studiecirkel eller bli hjälpledare i en befintlig studiecirkel.

Genom Bildas breda kontaktnät i föreningslivet hoppas man kunna hitta möjlighet för deltagarna att vidga sitt nätverk och få meriter på vägen. Folkbildningens pedagogik tar tillvara på deltagarnas egna erfarenheter, tankar och intressen i undervisningen, vilket skapar egenmakt.

Hittills har ett tjugotal deltagare genomgått utbildningen, varav fyra deltagare har kommit genom NAD projektet.

Roudaina Abou Maddi, som själv varit lärare på universitet i Syrien, känner att hon lärt sig om grupprocesser och tycker det är roligt att få återkoppla till tidigare erfarenheter. Hon upplever också att hon har lärt sig nya svenska ord, eftersom undervisningen sker på arabiska med stora inslag av svenska.

Fatina Talas säger att ledarutbildningen har varit jättebra för henne som själv lett barn- och kvinnogrupper i Syrien. Som van ledare uppskattade hon att få göra något hon både kan och gillar.

NAD i panelsamtal

NAD i panel-samtal, Europa Direkt Stadsbiblioteket i Malmö anordnar Europa Direkt Malmö debatter, seminarier, föreläsningar och utbildningar. Under hösten hålls en rad föreläsningar med syfte att öka engagemanget för EU-frågor och uppmuntra till debatt.

Igår kväll representerade NAD:s föreningssamordnare i Malmö, Mikael Johansson, metoden i ett panelsamtal om integration från olika perspektiv. Panelen bestod av representanter från akademin, Malmö Stad och idéburen sektor. Diskussionen rörde sig mellan allt från fotbollens förenande potential, den svenska välfärdsmodellens möjligheter och begränsningar, etablering och integration som begrepp och var människor egentligen håller hus efter klockan fem på kvällarna.

Mer information om denna och kommande föreläsningar anordnade av Europa Direkt Malmö hittar du i Stadsbibliotekets program under Europa Direkt.

Sy-cirkel på Mångkulturellt Center i Helsingborg

Mångkulturellt Center är en mötesplats där alla kulturer möts. MKC arbetar med mångfald och integrationsfrågor i Helsingborg och omnejd. På MKC jobbar de med olika projekt, studiecirklar inom musik och dans, föreläsningar, sykurser samt konst.

Sykursen hade MKC i två olika omgångar, med sex deltagare på den första och fem deltagare på den andra. Deltagarna fick prova olika typer av sömnadsarbete.

Fotbollstränare, FC Rosengård

En ung kille utryckte intresse för att vara med i en klubb som fotbollstränare och fick möjlighet att testa på som hjälptränare ett par gånger i FC Rosengårds ungdomsverksamhet.

Språkträning och cirklar på ABF i Malmö

ABF i Malmö erbjuder individanpassad språkträning i studiecirkelform för upp till tio personer och försöker samtidigt slussa in deltagarna i andra cirklar. Fyra grupper har hittills genomförts under 2015-2016.

– Den lilla gruppen och studiecirkelns pedagogik ökar möjligheten för varje individ att komma till tals och få hjälp utefter sina egna förutsättningar. Deltagarna är även varmt välkomna att delta i studiecirklar i vårt övriga program om de är intresserade av något ämne eller någon verksamhet, säger Ulrika Morrison.

Deltagarna på ABF i Malmö har varit nöjda;

– Det bästa med aktiviteten är att jag kan studera svenska ännu snabbare. Jag vill utveckla mitt språk snabbt så att jag kan gå vidare till högre studier, jag skulle vilja jobba inom IT- design, säger Tariq Al Oudallah.

Sensus Studieförbund: Mänskliga rättigheter på lätt svenska

Sensus erbjuder personer i etableringsfasen möjlighet att lära sig om Mänskliga Rättigheter i allmänhet och hur de tar sig uttryck i Sverige. Träffarna riktar sig till personer som kommit i kontakt med Mänskliga Rättigheter och som nu vill lära sig mer om Mänskliga Rättigheter i en svensk kontext och få möjlighet att samtala och utbyta tankar, erfarenheter och åsikter med andra. Fokus kommer att ligga på samtalet och interaktionen med de andra deltagarna.

Träffarna kommer att hållas på lätt Svenska och innehålla flera övningar där deltagarna kan interagera med varandra, både socialt och språkligt. Träffarna kommer att äga rum i Sensus lokaler i Malmö vilket också breddar kontakten med andra människor. Under träffarna kommer det även finnas möjlighet att ta del av information om andra aktiviteter som Sensus stöttar på olika sätt.

Malmö Korpen, studiecirkel och fotbollsträning

Korpen bedriver idrotts-, motions-, rekreations-och friskvårdsverksamhet samt fotbollsverksamhet för sina medlemmar i enlighet med Korpens verksamhetsidé och värdegrund samt Idrottsrörelsens verksamhetsidé. Korpen vill ge nyanlända möjligheten att spela fotboll under ordnade former, samt även få en bra teoretisk grund till hur det fungerar när det gäller träning och tävling. Under våren 2016 har Korpen anordnat en NAD-aktivitet där en deltagare får en kombination av fysiskt aktivitet och en studiecirkel om föreningsliv, kost, motion, hälsa

Syftet med NAD-aktiviteten där 25 personer deltagit är att deltagaren möjlighet att få en social samvaro i kombination med kunskap som kan användas och utvecklas i olika sammanhang. Dessutom så förbättrar aktiviteten deltagarens hälsa och språk, eftersom både teori och träning hålls på svenska.