On the Move: Språkcafé på vandring

On the Move har anordnats av Studieförbundet Vuxenskolan i Lund och är en kombination av studiebesök och språkträning där vardagssituationer och språk tränas i praktiken. Träffarna är ett sätt att tillsammans med andra upptäcka staden man bor i och möta andra lundabor, både etablerade och nyanlända. Kvinnorna i gruppen har träffats vid fem tillfällen under sommaren 2016.

Studieförbundet Vuxenskolan vill genom aktiviteten skapa möjligheter och sammanhang för deltagarna att använda svenskan och samtidigt få lokalkännedom och samhällsorientering genom besök på olika offentliga platser i staden. Med hjälp av rollspel och olika dramaövningar har gruppen provat på olika situationer som uppstår i vardagen. Målet är att övningarna ska ge kunskap och trygghet som stärker en i möten och samtal utanför aktiviteten.

Företags-Mix Eslöv

skarmavbild-sverige-inifran

Klicka på bilden för att komma till Sensus artikel om hur Sverige inifrån kan se ut!


Företags-Mix är en ekonomisk förening som hjälper människor till studier, arbete eller eget företagande. Målet med föreningens verksamhet är att främja deltagarnas intressen, egenförsörjning och medverkan i samhället och under våren 2016 var fyra aktiviteter igång: SvEA, Språkstöd, Datakurs grund, Lärande butik och Sverige inifrån. MIX har även, vid sidan av NAD-aktiviteterna, matchat flera deltagare med etablerade Eslöv-bor för individuell språkträning och mentorskap.

SvEA – Sverige Eslöv Akademiker – är en plattform som inkluderar etablerade svenskfödda och utrikesfödda svenska akademiker. Deltagarna får möta bl.a. personalchefer, arbetsledare, egenföretagare och personer med fackliga uppdrag. Vid träffarna informeras om aspekter relaterade till arbete, egenföretagande och hur det är att leva som svensk i Sverige. Deltagarna får tips om jobb och kompletterande utbildningar alt. kompetensutveckling och individuellt stöd för jobbsökande.

Språkstöd i grupp syftar till att utveckla läsförståelse och kommunikation på svenska. Individerna får dels träna i grupp utifrån specifika teman, dels med individuell handledning utifrån enskilda behov. Syftet med aktiviteten är att deltagarna ska våga använda språket också utanför ramarna för SFI:s och MIX:s verksamhet.

Läs mer

Ensemblegrupp – Studieförbundet Vuxenskolan Lund

ensemblegrupp

Klicka på bilden för att komma till TV4:s intervju med Manar

 

Manar Al Hariri är en erfaren gitarrist och har genom NAD blivit del av en ensemblegrupp. Hör honom berätta om musikens betydelse för TV4-nyheterna genom att klicka på bilden!

Ensemblen bygger på samspel och improvisation där de har spelat musik från hela världen. Genom aktiviteten får Manar tillfälle att träna språk men med musiken i fokus. Ensemblen är också en plattform för att knyta kontakter och skapa nätverk i samhället i möte med andra med samma intresse och passion.

I am Fashion, Stiftelsen Esther

i-am-fashion

Klicka på bilden för att komma till HD:s intervju med kreatören Jamilah El-Hallah. Bild: Patricia Ståhl

 

Målet med I am fashion har varit att skapa en plattform för att lyfta fram mode- och designbranschen i Helsingborg. Projektet riktade sig till mode- och designutbildade ungdomar och arbetslösa kvinnor med sömnadserfarenhet från sina hemländer. 

Tanken bakom projektet var att stärka samarbetet mellan svenskar och nyanlända samt att skapa nya vägar till sysselsättning och arbetslivserfarenhet för båda grupperna.  Gemensamt skapade de en global kollektion; en fusion av svenskt och utländskt mode som presenterades under HX-festivalen och vid evenemang på Modemässan Helsingborg, Dunkers Kulturhus och Fredriksdals museum. Med start i april deltog 7 personer, sömmerskor, i projektet som en NAD-aktivitet.

Sportskola – studiecirkel och fysisk aktivitet

sportskolan

Klicka på bilden för att läsa Skånskans reportage om en av sportskolorna. Bild: Mona Forsell, Skd.

 

Under 2015-2016 har Skåneidrotten arrangerat SportSkola i Malmö, med en grupp för kvinnor och en för män. Aktiviteten är en studiecirkel på svenska om hälsa och föreningsliv samt fysisk aktivitet där man provar på olika idrotter, den här gången hos idrottsföreningar som Limhamn/Bunkeflo fotboll, Friskis & Svettis Malmö, Malmö Floorball Club och Malmö basket IF.

Hittills har fyra sportskolor genomförts i Malmö. Syftet med skolan har varit att träna på svenska språket, lära sig om hälsa och om föreningslivet i Sverige men också att hitta en personlig väg in i idrotten och föreningslivet – deltagarna har erbjudits matchning med föreningar och aktiviteter som passar behov och intresse.

Vid utvärderingen utryckte deltagarna stor glädje av att ha få varit med i SportSkolan. Deltagarna kände sig mer säkra på svenska språket. Flera kommer att fortsätta i de medverkande föreningarna antingen som utövare, tränare, frivilliga eller föreläsare.

– Vi från Skåneidrotten känner att det är ett fantastiskt resultat. Tillsammans kan vi hitta vägar in i idrottsföreningarna, inte bara för träning utan också för skapa meningsfullhet hos individen, säger Sofi Andersson, idrottskonsulent på Skåneidrotten. SportSkola har arrangerats i samverkan med Samhälls- och hälsokommunikatörerna och MILSA.

Tomelilla AIS Bordtennisklubb

Under hösten 2015 sökte Tomellilla Bordtennisklubb efter två arabisktalande hjälpledare till klubben för barn som är nybörjare och arabisktalande. Aktiviteten innehöll språkträning och utbildning kring hur idrottsförening fungerar. Efter avslutad aktivitet valde deltagarna att stanna kvar i föreningens verksamhet och fortsatte till att bli internutbildade ledare.

Läs mer i Ystad Allehandas reportage genom att klicka på bilden:

 

 

Jurister på Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg

Under våren 2015 har Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg (ADB) anordnat en studiecirkel för en grupp deltagare i etableringen med juridikutbildning. Antidiskrimineringsbyrån (ADB) i Helsingborg är en ideell förening som ger rådgivning till personer som på något sätt utsatts för diskriminering.  Föreningen arbetar också förebyggande genom att föreläsa och informera om antidiskriminering och likabehandling runt om i nordvästra Skåne. Studiecirkeln har inneburit att man gått igenom och diskuterat diskrimineringslagen, svenskt och europeiskt rättssystem och gjort besök på tingsrätten för att se hur det funkar i praktiken. I aktiviteten har arton deltagare varit delaktiga, i tre olika grupper.

Gruppen är enig om att aktiviteterna hos ADB i Helsingborg har varit givande;

– Det här är något som är spännande och intressant för oss, som berör våra intressen och tidigare erfarenheter. Det här är inte något vi måste göra utan något som vi vill göra, vi vill komma hit och vi är glada för att
komma hit.

– Efter den här studiecirkeln har jag fått större självförtroende för att kanske studera juridik här eftersom det har gett en bild av hur det fungerar, kanske vill jag bli advokat, kanske något annat, säger Wahab Alrifai.

Hjärtats trädgård, Kristianstad

Araf Olleka och Daniel Ottosson vid invigningen av Hjärtats trädgård i Kristianstad.

Araf Olleka och Daniel Ottosson vid
invigningen av Hjärtats trädgård i Kristianstad.

Här har jag lärt mig vad många växter heter på svenska”, säger Aref Olleka, växtskyddsspecialist med en ingenjörsexamen inom jordbruk.

Aref Olleka har haft en NAD-aktivitet i föreningen Hjärtats trädgård i Kristianstad under våren 2015. Hjärtats trädgård finns i centrala Kristianstad med blomster- och grönsaksodlingar, plantbutik och ett litet trädgårdscafé.

Föreningen är nystartad sedan årsskiftet och har haft studiecirklar på Furuboda Folkhögskola där de har haft sina växthus under våren, samtidigt som de jobbat på att få igång trädgården i centrala Kristianstad. Första helgen i juni var det invigningsfest för trädgården.

– Vår vision är att skapa en växtplats för hela människan och vi tror att en trädgårdsmiljö är en utmärkt plats för detta”, säger Daniel Ottosson, initiativtagare till föreningen.

Aref hoppas kunna jobba med något som har med växter och odling att göra, och föreningen Hjärtats trädgård har varit ett bra sätt att både få kontakter, öva svenska och få kunskap om växtproduktion i Sverige.

Cirkelledare på Bilda

Studieförbundet Bilda i Malmö startade 2014 ett projekt tillsammans med Hyllie Park Folkhögskola där man utbildar nyanlända till att bli cirkelledare. Målet är att efter avslutad utbildning kunna starta en egen studiecirkel eller bli hjälpledare i en befintlig studiecirkel.

Genom Bildas breda kontaktnät i föreningslivet hoppas man kunna hitta möjlighet för deltagarna att vidga sitt nätverk och få meriter på vägen. Folkbildningens pedagogik tar tillvara på deltagarnas egna erfarenheter, tankar och intressen i undervisningen, vilket skapar egenmakt.

Hittills har ett tjugotal deltagare genomgått utbildningen, varav fyra deltagare har kommit genom NAD projektet.

Roudaina Abou Maddi, som själv varit lärare på universitet i Syrien, känner att hon lärt sig om grupprocesser och tycker det är roligt att få återkoppla till tidigare erfarenheter. Hon upplever också att hon har lärt sig nya svenska ord, eftersom undervisningen sker på arabiska med stora inslag av svenska.

Fatina Talas säger att ledarutbildningen har varit jättebra för henne som själv lett barn- och kvinnogrupper i Syrien. Som van ledare uppskattade hon att få göra något hon både kan och gillar.

NAD i panelsamtal

NAD i panel-samtal, Europa Direkt Stadsbiblioteket i Malmö anordnar Europa Direkt Malmö debatter, seminarier, föreläsningar och utbildningar. Under hösten hålls en rad föreläsningar med syfte att öka engagemanget för EU-frågor och uppmuntra till debatt.

Igår kväll representerade NAD:s föreningssamordnare i Malmö, Mikael Johansson, metoden i ett panelsamtal om integration från olika perspektiv. Panelen bestod av representanter från akademin, Malmö Stad och idéburen sektor. Diskussionen rörde sig mellan allt från fotbollens förenande potential, den svenska välfärdsmodellens möjligheter och begränsningar, etablering och integration som begrepp och var människor egentligen håller hus efter klockan fem på kvällarna.

Mer information om denna och kommande föreläsningar anordnade av Europa Direkt Malmö hittar du i Stadsbibliotekets program under Europa Direkt.