Föreningen Värnet, Bowling

Föreningen Värnet är en förening med både sociala och idrottsliga aktiviteter, med fokus på stöd till personer med funktionsvariationer. Varje vecka arrangerar föreningen bowling i Baltiska Bowlinghallen. Aktiviteten är hälso- och nätverksfrämjande men ger även möjligheter att öva språket. Det finns även en möjlig grund till ett engagemang som volontär. Vid bowlingen behöver personerna som har en funktionsvariation ibland hjälp med en del praktiska saker, vilket besökarna hjälper till med. Under hösten 2015 har en deltagare från NAD deltagit på bowlingen – aktiviteten har varit mycket uppskattad.

Winnet Malmö, studiecirkel kvinnogrupp

Winnet Malmö har under våren 2016 anordnat studiecirkel för 20 kvinnor i Malmö. Aktiviteterna syftbidra till språkträning, förbättrad hälsa och ökat kontaktnät som kan underlätta etableringen på arbetsmarknaden och generellt i samhället.

Studiecirklarna som bedrivs innehåller svenskträning med fokus på kunskap som är viktig för ett fungerande vardagsliv i Sverige och för möjligheten att hitta vägar till utbildning och försörjning genom anställning eller företagande som bidrar till ökad jämställdhet. Exempel på teman på träffarna; språkträning, samhällsorientering, vardagsekonomi/hushållsbudgetering, konsumentkunskap, vägar till arbete i Sverige, kvinnohälsa, motion – vikten av motion och prova på olika träningsformer

Deltagarna får också möjlighet till nya kontakter genom att träffa medlemmar i Winnet Malmö som inte deltar i studiecirklarna men som har stora nätverk i Sverige. Flera av medlemmarna är egna företagare. Studiebesök kan också arrangeras genom föreningens kontakter.

Limhamns SK: träning och tävling i schack

Schackklubben är en av Malmös mest anrika klubbar. De har en stor tränings- och tävlingsverksamhet i alla åldrar. Deras verksamhet arbetar ständigt med att få in nya personer till klubben som har ett intresse av att spela schack.

Som deltagare får deltagarna ett större socialt kontaktnät. Dessutom får de möjligheten att utveckla sitt språk genom sitt intresse för schack, genom t.ex. olika ”öppningar” och drag som används i spelet.

Löpning Heleneholms IF

Heleneholms IF tog emot en deltagare som var intresserad av löpning. Han fick en introduktion till föreningen och fick prova på att vara med i den öppna löpargruppen ett par gånger i sin etableringplan och valde sen att fortsätta på fritiden

Lyssnare utan gränser: Mänskliga rättigheter på lätt svenska

Syftet med aktiviteten är att nyanlända kvinnor lär sig mer om kvinnors rättigheter och jämställdhet i Sverige och får reflektera över dessa utifrån sin egen situation.

Lyssnare Utan Gränser är en ideell förening som skapar inspirerande och utvecklande möten och samtal mellan människor. De använder en metod för respektfullt lyssnande som kan användas av alla sorters människor. Genom NAD-projektet erbjuder de nyanlända kvinnor möjligheten att med varandra samtala om kvinnors rättigheter i Sverige och få möjligheten att reflektera över sin egen situation. Samtalen sker både parvis och i grupp. På träffarna får deltagarna information om och diskuterar hur jämställdhet fungerar i Sverige.

Efter de schemalagda träffarna kan deltagarna välja att ansöka till att fortsätta delta på träffar.

Cham kulturförening

Cham Kulturförening jobbar med integration och mångfald i Helsingborg. Föreningen anordnade en NAD-aktivitet i form av en matlagningskurs för sju personer i etableringen.

Matlagningskursen pågick under fem veckor och var uppdelad i två delar: en teoretisk del om svensk husmanskost, utifrån en svensk kokbok och en praktisk del, att laga svenskhusmanskost samt efterrätt.

”Svenska koden” på Mångkulturellt Center i Helsingborg

”Svenska koden” är en bok och en studiecirkel där man genom samtal och diskussion tränar språket och lär sig om de oskrivna reglerna i Sverige; ”vad gör svenskarna svenska?”. Med hjälp av boken, samtal och en studiecirkelledare gick gruppen på sex deltagare igenom de oskrivna reglerna, något som visade sig vara både roligt och lärorikt. Vid slutet av kursens sex veckor var deltagarna mycket positiva och fortsatte att arbeta med ”Svenska koden” tillsammans.

Konstkurs på Folkuniversitetet Helsingborg

Folkuniversitetet har en lång tradition av folkbildning inom de estetiska områdena och deras lärare har gedigna yrkeskunskaper inom sina områden. Utbudet i Folkuniversitetets konstkurser omfattar allt från utbildningar i de klassiska konstarterna till kurser i ikonmåleri, modeteckning och manga.

Under våren 2015 deltog en person från NAD i konstkursen och var väldigt positiv.

Mångkulturellt Center folkdans

Mångkulturellt Center har anordnat en cirkelledarutbildning för en NAD-deltagare som är intresserad av folkdans. Kvinnan anordnade sedan egna studiecirklar inom folkdans.

 

Tennistränare Pålsjö Tennisklubb

Helsingborgs Tennisklubb, HTK, skall verka i enlighet med idrottens mål och inriktning, främja god kamrat- och idrottsandra samt bereda sina medlemmar möjligheter till tennisspel såväl utomhus som inomhus. Tennisverksamheten skall omfatta alla kategorier spelare, från nybörjare till elitspelare.

NAD hade en deltagare som hjälpte till i tennisklubben som personlig tränare med barn och ungdomar i 5 veckor. Deltagaren har varit nöjd och hoppas kunna få ett jobb där.