Språkträning och hantverk på Röda Korset Kupan i Lund, Internationella huset

Röda Korset i Lund har ett flertal aktiviteter för nyanlända på Internationella Huset, som är helt avsett för aktiviteter med flyktingar och nyanlända. I en del av dessa grupper har personer från NAD-projektet deltagit, och det är främst i grupperna för Svenskundervisning/Språkträning de har varit delaktiga i. I dessa två grupper, med samma upplägg, har fyra st NAD-deltagare varit delaktiga. Utöver den gruppen har en deltagare anslutit sig till Sygruppen, som består av en samling äldre kvinnor. Dessa grupper ses under cirka två timmar en gång i veckan.

Fotbollstränare i Lunds BK

En före detta professionell fotbollsspelare från Egypten har deltagit som hjälptränare för ett ungdomslag i Lund. Lunds Bk kontaktades av samordnaren och de var i behov av folk som ville bistå de ordinarie tränarna, varpå ett lyckat möte mellan de tre parterna anordnades. Det bestämdes att mannen i fråga skulle vara med under en fredagsträning med ungdomslaget under terminen.

Piano på ABF i Eslöv

I Eslöv fick vi önskemål från två män som ville lära sig att spela piano. Då ett samarbete med ABF i Eslöv redan ordnats fick vi snabbt in dessa på varsin individuell pianokurs, en gång i veckan under tio gånger. Dock så fanns ett krav på att man skulle kunna öva på att spela i sitt hem eller liknande, varpå en av männen avvaktade efter första gången i väntan på att få tillgång till ett piano på sin fritid.

Medborgarboken – ABF Eslöv

I denna aktivitet fick åtta personer delta aktivt i en studiecirkel i svenska för nya svenskar. Studiecirkeln utgick från ABF:s Medborgarboken och boken Goda Grunder.

Medborgarboken innehåller information om Sverige och det svenska samhället och används för läsning och diskussion. Goda Grunder är inriktad på kommunikativ undervisning och innehåller dialoger och texter från vardagslivet. Ledaren har fokus på att, till så stor del som möjligt, föra en konversation så att deltagarna övar sig på att tala svenska och diskutera olika relevanta ämnen, gärna på initiativ från deltagarna själva.

Rådrum Kristianstad

Rådrum ger gratis råd och vägledning – neutralt, opartiskt och konfidentiellt till personer som är nya i Sverige. Målet är att personer som är nya ska känna sig delaktiga och att man kan påverka sitt liv i Sverige genom att man får stöd i att hitta rätt i det svenska samhället. Besökarnas frågor handlar ofta om hjälp i olika myndighetskontakter, tyda och förstå brev eller frågor kring migration, boende, studier och arbete. Aktiviteten innebär att man som frivillig rådgivare någon gång i veckan är med och bemannar Rådrum Kristianstads rådgivningstillfälle.

Man kommer få en introduktion till vad det innebär att bli en bra rådgivare och inledningsvis få gå bredvid någon av våra rutinerade rådgivare. Dessutom får man vid tillfälle gå den utbildning för nya rådgivare som hålls en gång per termin.

Kreativt Café Östermalmskyrkan

Kreativt café är öppet en kväll i veckan för alla som vill komma och fika och hålla på med handarbete som stickning, sömnad och liknande. Vid träffarna får deltagarna bra möjligheter att öva svenska.

ABF Eslöv, studiecirkel; teckna porträtt

I denna kurs fick två deltagare stegvis lära sig hela ritprocessen bakom att teckna realistiska porträtt och ansikten. Cirkelledare gick bl.a. igenom perspektiv, skuggningar och proportioner.

Syftet med kursen är att ge deltagarna möjlighet att träna svenska med övriga deltagare i kursen, vilket också ger deltagarna möjlighet att få nya sociala kontakter.

Nordöstra Skånes fågelklubb Spoven & Naturskyddsföreningen

Naturguiden Evert Valfridsson gör vandringar varje vecka med utgångspunkt från Naturum i Kristianstad. Med på vandringen finns deltagare med intresse för natur och fåglar, vilket ger bra förutsättningar för språkträning och förbättrad hälsa genom lättare motion.

Friskis & Svettis

Två personer deltog i en aktivitet som bestod av två träningstillfällen med gyminstruktör och information om föreningen ihop med anordnaren. Mellan de två träffarna fick deltagarna två veckors gratis prova-på-träning i gymmet.

Östermalmskyrkan Språkcafé

Under våren 2016 har 9 nyanlända i etableringen fått som NAD-aktivitet att delta på Östermalmskyrkans språkcafé.