Teaterföreningen Kristianstad

1 NAD-deltagare har under våren varit med i föreningen och hjälpt till med att översätta programblad samt deltagit med vid föreställningar.

Sportskola Hörby

Under våren 2016 anordnades en sportskola i Hörby med deltagare från Eslöv, Höör och Hörby. Upplägget är baserat på Sportskola i Malmö och är en kombination av fysisk aktivitet och en studiecirkel där deltagarna lär som sig om kost, motion, hälsa och föreningsliv i Sverige. 12 män har deltagit på aktiviteten och en ny Sportskola för kvinnor planeras till hösten 2016.

Helsingborgs simsällskap

Tillsammans med Mångkulturellt center har Helsingborgs simsällskap anordnat en aktivitet där fyra nyanlända kvinnor fått lära sig simma. Förutom simvana ledde aktiviteten till att deltagarna fick öva språket och träffa fler svensktalande.

Rädda barnen, Läxhjälp

Rädda Barnen Kristianstad erbjuder läxhjälp till barn i åk 3-5 på Näsby skola. Barnen tar med sina läxor för att få hjälp med dessa. Läxhjälpen börjar först med mellanmål, därefter lägger man upp eftermiddagen. NAD-deltagarna är tillsammans med de andra volontärerna med som ett stöd till barnen.

Oppmanna Vånga Hembygdsförening

I Oppmanna-Vånga Hembygsdförening hjälper deltagaren till med olika aktiviteter såsom arbete med den årliga årskriften, intervjuer och gör studiebesök hos lokala företag runt om i bygden. Deltagarna övar på det svenska språket i samtal med olika medlemmar i föreningen och får lära sig om det svenska samhället och föreningslivet. Aktiviteten har varit igång under flera terminer.

Tureholmskyrkan Sösdala café

Café på onsdagarna i Tureholmskyrkan.  Församlingen vill erbjuda en lokal mötesplats för byborna och skapa möjlighet att träffas och bygga upp relationer. Det kan även fungera som integration mellan gamla bybor och nyanlända.

NAD deltagare får möjlighet att träna svenska genom att vara med i caféverksamheten och prata med de andra volontärerna från kyrkan och i mötet med gästerna. Tureholmskyrkan vill ge möjligheten till att prata så mycket svenska som möjligt med människor i alla olika åldrar, och hoppas att en aktivitet kan förbereda deltagaren att jobba inom café och restaurang branschen.

Näsby handboll

NAD aktivitet där 2 personer är med i klubben som hjälptränare för ungdomar i handboll.

Nosaby IF

Nosaby IF erbjuder en studiecirkel för nyanlända omfattande 10 timmar varav 5 timmar med fysisk aktivitet och 5 timmar med olika teman inom föreningsliv och svenska samhället.

Studiecirkeln genomförs under 5 veckor med 1 tim fysisk aktivitet o 1 tim utbildning och diskussion på Nya Vallbjörka.

Exempel på fysiska aktiviteter kan vara fotboll, volleyboll, basket, promenader. Innehållet på diskussionspassen kan vara så fungerar en förening i Sverige, Idrottsföräldrar i Sverige, hälsa komma igång att motionera, kostråd vid träning. Aktiviteten har varit igång under flera terminer.

Trelleborg Sim

Föreningen Trelleborg Sim har arrangerat en introduktion i simkunskap och vattenvana. Aktiviteten har hållits på svenska och de fem deltagarna har även fått information och inblick hur föreningen fungerar.

Östermalmskyrkan Mansgrupp

Östermalmskyrkan erbjuder möjlighet att delta i en mansgrupp. Gruppen utgår från deltagarnas behov av samtal.