Projekt

  • tag

NÄTVERKET driver projekt som utvecklar metoder, modeller och områden som gagnar den idéburna sektorn i sin helhet.

Pågående projekt:

Social Innovation Skåne
Social Innovation Skåne är ett samverkansinitiativ mellan Coompanion Skåne, Centrum för Publikt Entreprenörskap, Mötesplats Social Innovation och NÄTVERKET, med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Social Innovation Skåne vill att fler människor ska få möjligheten att bidra till att hitta smarta kreativa lösningar på våra gemensamma utmaningar och möjligheter.

Hur då?

  • genom samtal med Dig skåning, politiker, arbetsförmedlare, samhällsentreprenör, föreningsledare, forskare, företagare, volontär och kommunala tjänsteperson om vilket Skåne du vill leva i och hur vi gör för att skapa det tillsammans?
  • genom att tillsammans med Dig testa och pröva nya sätt att medskapa, leda, arbeta och vara för att bättre ta tillvara på alla våra gemensamma resurser i Skåne.
  • genom att stötta och stödja idéer och initiativtagare och samtidigt påverka samhällets strukturer och system.
  • genom att koppla ihop Dig med dom och dom med dig och genom att bygga broar mellan Skånes alla öar.

Social Innovation Skåne har antagit utmaningen att skapa bättre förutsättningar för ett hållbart Skåne, en hållbar värld helt enkelt.

Mer information om Social Innovation Skåne här.

 

Projekt Nätverk – Aktivitet – Delaktighet (NAD)
Projektplan 2015-2016
Läs mer om projektet här


Avslutade projekt:

ESF-Förstudie kring bildandet av ett Idéburet Offentligt Samverkansråd
Slutrapport 2014
Läs mer om projektet här