Winnet Malmö, studiecirkel kvinnogrupp

Winnet Malmö har under våren 2016 anordnat studiecirkel för 20 kvinnor i Malmö. Aktiviteterna syftbidra till språkträning, förbättrad hälsa och ökat kontaktnät som kan underlätta etableringen på arbetsmarknaden och generellt i samhället.

Studiecirklarna som bedrivs innehåller svenskträning med fokus på kunskap som är viktig för ett fungerande vardagsliv i Sverige och för möjligheten att hitta vägar till utbildning och försörjning genom anställning eller företagande som bidrar till ökad jämställdhet. Exempel på teman på träffarna; språkträning, samhällsorientering, vardagsekonomi/hushållsbudgetering, konsumentkunskap, vägar till arbete i Sverige, kvinnohälsa, motion – vikten av motion och prova på olika träningsformer

Deltagarna får också möjlighet till nya kontakter genom att träffa medlemmar i Winnet Malmö som inte deltar i studiecirklarna men som har stora nätverk i Sverige. Flera av medlemmarna är egna företagare. Studiebesök kan också arrangeras genom föreningens kontakter.