Yalla Yalla Sjöbo

Tre deltagare har engagerat sig i föreningen Yalla Yalla i Sjöbo när den var nystartad. Aktiviteten har innehållit introduktion i hur föreningslivet fungerar och vilken verksamhet som Yalla Yalla kommer att fokusera på t ex svenskträning, trädgårdsodling och föreningsdemokrati.