ESF nationell utlysning för transnationellt arbete: social ekonomi/civilsamhället, unga, migration och innanförskap

Europa-utlysningar

I EU 2020-strategin betonas vikten av ett närmare samarbete mellan unionens medlemmar för att uppnå målen för smart, hållbar och inkluderande tillväxt för alla. Ett viktigt medel för detta är transnationellt samarbete som kan användas som verktyg för innovation, lärande och spridning av resultat.

I artikel 10 av ESF förordningen 1304/2013 anges att alla medlemsstater ska arbeta med transnationalitet men det kan se olika ut i olika länder. Transnationellt samarbete mellan projekt i andra medlemsstater inom Europeiska socialfonden är ett obligatoriskt inslag. Det transnationella samarbetet (TNS) syftar till att tillsammans med samhällsaktörer och projekt i andra medlemsstater, i olika former, utveckla och förbättra metoder, system och policies på relevanta politikområden.

Kommissionen har uppdaterat en guide som togs fram i föregående programperiod. Den ger en god bakgrund till hur det transnationella samarbetet är tänkt att fungera denna programperiod.

För att genomföra de två planerade gemensamma utlysningarna har det skapats tematiska nätverk som bland annat ansvarar för att arbeta fram utlysningarna. Sverige är aktiva i nätverken: ”Partnership” (ingen utlysning) ”Inclusion”, ”Youth Employment”, ”Social Economy” och ”Migration”. De fyra sista temata omfattas av vår aktuella utlysning.

Transnationell utlysning, Sverige

Utlysningen öppnar den 20 januari och stänger 11 maj. Projektstart från 1 oktober 2018. Projekttid mellan 18-36 månader. Det är krav på minst en transnationell partner som också är ESF-projekt och vi hänvisar till ESFs sida om transnationalitet för mer information och dokument kring Transnationellt samarbetsavtal (TCA – Transnational Cooperation Agreement).

EU-kommissionens plattform för transnationellt arbete (AEIDL) och polska ESF-myndigheten (Ministeriet för ekonomisk utveckling) ordnar ett partnersöks-forum i Warszawa den 22-23 mars i samband med att den gemensamma Europa-utlysningen öppnar. Klicka här för bokning och information.

För närvarande deltar tio medlemsländer i Common Framework; Belgien, Bulgarien, Kroatien, Finland, Grekland, Irland, Italien, Polen, Portugal och Sverige. Även andra medlemsländer har, eller ska, öppna utlysningar med möjlighet till transnationellt arbete .

ESFs hemsida finns mer information om utlysningen och olika länkar.