Föreningsmässa på Avanti i Malmö

NAD i Förening Malmö anordnade i tisdags en föreningsmässa i samarbete med Avanti*. 11 föreningar deltog: ABF MalmöAktiv Ungdom Malmö, GAK EnighetFriskvårdsklubben i MalmöIM -Individuell MänniskohjälpKorpen Malmö IF, Rådrum SkåneSimklubben RanStudiefrämjandet Malmö, Vänskapsföreningen i Skåne, Winnet Malmö.

Deltagarna fick möjlighet att prova på en rad olika aktiviteter; dans, innebandy, körsång, kampsport mm. Dagen gav också tillfälle för många samtal, möten och informationsutbyte. Mikael Johansson som tillsammans med personal på Avanti arrangerat dagen säger – ”Det är fantastiskt att skolan ser till sina elevers bästa på detta sätt. Att ge dem chansen att få upptäcka nya sätt att få kontakt med nya människor och kanske hitta en aktivitet till familjen och barnen. Underbart att se allt detta intresse och nyfikenhet, som kanske kan ge individen en ny väg in i samhället. Känner en stor tacksamhet gentemot alla dessa föreningar också ger sitt allt för att eleverna ska få en så trevlig stund som möjligt. De öppnar upp nya möjligheter som många i den situation de nu befinner sig i hade haft svårt att se annars.”

Den här typen av föreningsmässor är något som vi sett fungerar, där deltagarna får träffa föreningar i anslutning till SFI – det gör det lättare att hinna med att gå dit och SFI-lärare, tolkar och annan personal kan vara med som stöd. För föreningarna ger det en chans att möta nya potentiella medlemmar, lära sig mer om målgruppens behov och samtidigt knyta kontakter med andra föreningar.

Samarbetet inleddes under hösten med att Föreningssamordnaren för NAD i Förening Malmö var på SFI-delen av Avanti och genomförde en heldag med Integration i Förenings-materialet och samarbetet med Avanti fortsätter under 2019. Men vi samarbetar gärna med fler SFI-skolor i Malmö berättar Mikael Johansson – ”Vi har sedan en tid tillbaka låtit information gå ut till SFI-skolor i Malmö med erbjudande om att vi i NAD i Förening vill ge de nyanlända per­sonerna en möjlighet att få information om föreningslivet i de forum där de nyanlända personerna befinner sig och SFI-klasser är ett av dessa forum. Kraften som finns i föreningslivet är något som alla ska kunna ta del av, men som nyanländ till Sverige kan det vara svårt att få en överblick av denna omfattande del av samhället. Därför behövs en introduktion till föreningslivet i forum som SFI, samt med möjlighet att även träffa föreningar”, avslutar Mikael Johansson.

Mattias från Enighet informerade om olika kampsporter och lät deltagare prova på.

Sahar och Daniel från Vänskapsföreningen

 

Information på olika språk från Studiefrämjandet

Stina och Linn från Friskvårdsföreningen

*Avanti (före detta PTSD-center) är en verksamhet för Malmöbor som på grund av krigsrelaterade trauman eller migrationsrelaterad stress upplever symptom eller fått diagnosen posttraumatiskt stressyndrom.