FRAMTIDSFORUM OCH ÅRSMÖTE 2020 – Uppdatering

Uppdatering!
Med anledning av rådande Coronaomständigheter ställer vi in NÄTVERKET:s Framtidsforum. Efter dialog med politikerna från Region Skåne hoppas vi istället genomföra Framtidsforum under tidig höst 2020. Vi återkommer med en ny inbjudan.

Gällande NÄTVERKET:s årsmöte:
Årsmötet kommer att genomföras som planerat den 26/3 kl 17.30-19, fast i ny lokal.

Kompletta årsmöteshandlingar, inkl årsbokslut samt ekonomisk revisionsberättelse, bifogas.
Årsmötet kommer att genomförs på Studieförbundet SENSUS, Studentgatan 4, Malmö. Lokal: Känsla

Det är möjligt att delta på plats, men styrelsen vill uppmana till deltagande via ZOOM videolänk om möjligt: https://zoom.us/j/989325617?pwd=QVFCRGV0ci9ibGsvOGloeE5WT1hjUT09; (klicka på länken för att ansluta till Årsmötet, följ eventuella uppmaningar att installera programvaran ZOOM)

Anmäl gärna ditt deltagande via denna [LÄNK]
Ni som redan har anmält er kommer att kontaktas separat. Ni behöver inte anmäla er igen.

För att delta fysiskt på mötet, vänligen kontakta [email protected]

Välkomna!

 

NÄTVERKET – Idéburen sektor Skånes FRAMTIDSFORUM och ÅRSMÖTE 2020
Torsdagen 26 mars kl. 15.00-19.30

Hyresgästföreningen region södra Skåne, Fersens väg 9, Malmö
(OBS Fasaden genomgår renovering, vid behov av hiss sker entrén via baksidan. Vänligen informera NÄTVERKET
innan din ankomst)

FRAMTIDSFORUM
Hur vill Region Skåne samverka med idéburen sektor?
För ett hållbart Skåne krävs samverkan över sektorsgränserna. I år pågår arbetet med reviderad regional utvecklingsstrategi,
ny innovationsstrategi och ny strategi för framtidens hälsosystem samtidigt som en plan för hur Region Skåne
ska samverka med den idéburna sektorn tas fram. På Framtidsforum träffar vi politiker från Regions Skånes styre för
ett samtal om samverkan, regional utveckling och gemensamma utmaningar.


Medverkande
• Anna Mannfalk (M), ordförande Överenskommelsen Skånes styrgrupp, 1:e vice ordf. Hälso- och sjukvårdsnämnden
• Per Einarsson (Kd), ordförande Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden
• Annette Linander (C), ledamot Överenskommelsen Skånes styrgrupp, 1:e vice ordf. Regionstyrelsen
• Fredrik Sjögren (L), ordförande Folkhälsoberedningen
Samtalet kommer att ledas av Fredrik Björk forskare vid Malmö universitet

ÅRSMÖTE
Framtidsforum följs av NÄTVERKET:s årsmöte. Handlingar till årsmötet skickas den 5 mars.

PROGRAM
Fika från kl. 14.45
15.15 Välkomna och inledning
15.30 Presentation av nya medlemmar i NÄTVERKET
15.45 Fredrik Björk leder samtal och diskussion med politiker från Region Skåne
17.00 Mat och mingel
17.30 Årsmötet inleds
19.30 Årsmötet avslutas (sluttiden är preliminär)

ANMÄLAN
Anmäl dig senast 19 mars på https://simplesignup.se/event/165219

VARMT VÄLKOMMEN!