Halvdagskonferens: Få koll på civilsamhället – regionala kartläggningar för förändring

Den 20 mars arrangeras halvdagskonferensen Få koll på civilsamhället – regionala kartläggningar för förändring i Stockholm. Halvdagen riktar sig till anställda och engagerade i alla samhällssektorer som vill veta mer om civilsamhället och inspireras av metoder för att ta tillvara den idéburna sektorns potential. Programmet är relevant för aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Deltagarna får möjlighet att ta del av resultaten från två regionala kartläggningar av den idéburna sektorn i Skåne och Norrbotten. De ger en överblick av sektorns organisationer, verksamheter, ekonomi, innovationskraft m.m. utifrån statistik, intervjuer och dialoger. Resultaten kan användas som avstamp för ökad samverkan inom och utom sektorn samt inspirera till liknande kartläggningar i fler regioner.

Konferensen pågår mellan klockan 10.00-13.00 och anmälan görs här. Arrangörer är Överenskommelsen, NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne, Social Ekonomi Övre Norrland (SEÖN).

Välkommen!

Läs mer: Regeringens strategi för sociala företag – ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation