RAPPORTSLÄPP: Vad betyder den idéburna sektorn för välfärden i Skåne?

NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne har tagit fram denna rapport inom ramen för projektet Ett hållbart Skåne genom socialt företagande, finansierat av Tillväxtverket. Rapporten syftar till att ge en bild av hur den idéburna sektorn bidrar till välfärden i Skåne, och hur den idéburna sektorn själv ser på sin roll i välfärdssamhället samt vilka möjligheter och utmaningar idéburna välfärdsaktörer möter.

Läs hela rapporten här: Vad betyder den idéburna sektorn för välfärden i Skåne?