Region Skåne och NÄTVERKET tecknar nytt IOP!

 
 
 
Det är viktigt för demokratin, mångfalden och hela samhället att Nätverket kan fortsätta sitt övergripande arbete med att fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för den idéburna sektorn.
Vi ser nu fram emot att fortsätta detta arbeta i samverkan med Regionen och alla våra medlemmar.

 

 
 
Läs mer: