Utbildningsdag om Idéburna Offentliga Partnerskap (IOP), sociala företag och upphandling av idéburen verksamhet

Idéburna Offentliga Partnerskap (IOP), sociala företag och upphandling av idéburen verksamhet

Coompanion Skåne tillsammans med NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne anordnar en utbildningsdag där fokus är verktyg i arbetet mot ett hållbart Skåne.

Tid: 28/4 kl 09.00-15.00Plats: Coompanion Skåne, EC Södertull, Södra Vallgatan 5, Malmö
Anmälan:  https://simplesignup.se/event/165877

För mer information se bifogad dokument.
Inbjudan – Verktyg för ett hållbart Skåne

 

 

 

 

Självklart följer vi Folkhälsomyndighetens råd angående publika arrangemang, och skjuter upp utbildningen till ett senare tillfälle om det behövs utifrån förutsättningarna. Vi återkommer med information kring detta till anmälda deltagare när läget klarnat.