English 

Delegationen mot segregation bjuder tillsammans med
NÄTVERKET- Idéburen sektor Skåne och Länsstyrelsen Skåne
in till ett informations- och dialogmöte.

Tid: 28 maj kl 09.30-12.00

Plats: Zoom

Anmälan: https://simplesignup.se/event/167638

(möteslänk skickas till de som anmält sig)

Delegationen mot segregation har i uppdrag att samverka med och stödja den idéburna sektorn på lång sikt, bland annat genom olika typer av kunskapsstöd och kring samverkan med andra. Vi behöver er kunskap och era tankar för vårt framtida arbete kring samverkan med den idéburna sektorn.

Läs mer om träffen här: Möte med den idéburna sektorn Skåne