NÄTVERKETS förtroendevalda

tradbank

På årsmötet den 25 mars 2021 valdes en ny styrelse:

Ordförande på ett år:
Åse Webeklint, ABF Skåne

Ledamöter som valdes 2020 för två år:
Patrik Karlsson, RF SISU Skåne
Filippa Engstrand
Anders Åkesson, Rädda Barnen region syd

Ledamöter som valdes 2021 för två år
Olof Ericsson, Coompanion Skåne
Lina Cronzell, ldeell kulturallians Skåne

Jenny Anderberg, Furuboda Folkhögskola

Suppleanter som valdes för 1 år:
Kristoffer Tingbacke, Kvinnojouren Öresund/Ungdomsjouren Öresund
Fanny Pelin, Ensamkommandes förbund

Kontakt till styrelsen:
NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne
att: Styrelsen
Ledebursgatan 5
211 55 Malmö

[email protected]

 

Övriga förtroendevalda på ett år:

Revisor: 
Ann-Katrin Lettevall Löfstedt
Revisorssuppleant: 
Maria Pålsson, Winnet Malmö
Verksamhetsrevisor:
Jörgen Wiberg, Spelberoendes Förening
Verksamhetsrevisorssuppleant:
Thomas Andersson, Bygdegårdarnas
Riksförbund

Valberedningen:
Magdalena Hasselquist, Södra Folkets Hus och Parkeregionen
Margareta Clarén, Senesus Skåne-Blekinge
August Nilsson, Glokala Folkhögskolan