English 

tradbank

På årsmötet den 21 mars 2024 valdes en ny styrelse:

Ordförande på ett år:

Ledamöter som valdes 2024 för två år:

Ledamöter som valdes 2023 för två år

Suppleanter som valdes för 1 år:

 

Övriga förtroendevalda på ett år:

Revisor:

Revisorssuppleant:

Verksamhetsrevisor:

Verksamhetsrevisorssuppleant:

Valberedningen:

 

Kontakt till styrelsen:
NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne
att: Styrelsen
Ledebursgatan 5
211 55 Malmö

[email protected]