NÄTVERKETS förtroendevalda

tradbank

På årsmötet den 24 mars 2022 valdes en ny styrelse:

Ordförande på ett år:
Åse Webeklint, ABF Skåne

Ledamöter som valdes 2021 för två år:
Jenny Anderberg, Furuboda Folkhögskola
Olof Ericsson, Coompanion Skåne
Lina Cronzell, ldeell kulturallians Skåne

Ledamöter som valdes 2022 för två år
Patrik Karlsson, RF-SISU Skåne
Kristoffer Tingbacke
Hanna Ekblad, IM

Suppleanter som valdes för 1 år:
Lisbeth Lindell, Verdandi Skånedistrikt 
Madeleine Tügel, Spelberoendes förening Malmö

Kontakt till styrelsen:
NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne
att: Styrelsen
Ledebursgatan 5
211 55 Malmö

[email protected]

 

Övriga förtroendevalda på ett år:

Revisor: 
Ann-Katrin Lettevall Löfstedt
Revisorssuppleant: 
Maria Pålsson, Winnet Malmö
Verksamhetsrevisor:
Silvia Cardozo, Rosengård Folkets Hus
Verksamhetsrevisorssuppleant:
Karin Blomstrand, Jämställd utveckling Skåne

Valberedningen:
Margareta Clarén, Senesus Skåne-Blekinge
August Nilsson, Glokala Folkhögskolan
Anders Åkesson, Rädda Barnen Region Syd