NÄTVERKETS förtroendevalda

tradbank

På årsmötet den 23 mars 2023 valdes en ny styrelse:

Ordförande på ett år:
Åse Webeklint, ABF Skåne

Ledamöter som valdes 2022 för två år:

Patrik Karlsson, RF-SISU Skåne
Kristoffer Tingbacke, Kvinnojouren Öresund
Hanna Ekblad, IM

Ledamöter som valdes 2023 för två år

Karolina Perngården, Friluftsfrämjandet
Björn Ahlgren, Folkuniversitetet
Olof Eriksson, Coompanion Skåne

Suppleanter som valdes för 1 år:
Ulrika Wickman, Röda Korset
Madeleine Tügel, Spelberoendes förening Malmö

Kontakt till styrelsen:
NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne
att: Styrelsen
Ledebursgatan 5
211 55 Malmö

[email protected]

 

Övriga förtroendevalda på ett år:

Revisor: 
Ann-Katrin Lettevall Löfstedt
Revisorssuppleant: 
Maria Pålsson, Winnet Malmö
Verksamhetsrevisor:
Silvia Cardozo, Rosengård Folkets Hus
Verksamhetsrevisorssuppleant:
Karin Blomstrand, Jämställd utveckling Skåne

Valberedningen:
Margareta Clarén, Senesus Skåne-Blekinge
Elisabet Nidsjö, RFSL Rådgivningen Skåne
Nils Phillips, Idéburen utveckling