English 

Kurs i UL-Utvecklande ledarskap den 13-15 september samt den 22 november 2022. Kursen genomförs under dagtid.

Malmö ideella, KC Kompetenscenter och Nätverket – Idéburen sektor Skåne arrangerar ledarskapsutbildningen UL-Utvecklande ledarskap för chefer och ledare i föreningar och idéburna verksamheter i Skåne. Kursen genomförs i samarbete med utbildningsföretaget Rezon AB som ger föreningar och idéburna verksamheter möjlighet att ta del av denna utbildning. Läs mer på

https://rezon.se/kurskategorier/ul/

Kursen leds av Anneli Philipson och Matti Kortelainen.

Sista anmälningsdag är den 23 juni 2022.

Den 8 juni, kl. 8.30 erbjuds en möjlighet till mer information om utbildningen, Anneli kommer till Nätverkets lokaler på Ledebursgatan 5 i Malmö, deltagande kan även ske via zoom. För deltagande, anmäl dig här

Tillsammans har arrangörerna jobbat för att hålla nere kostnaderna för att underlätta för deltagare från föreningar att ha råd att genomföra denna utbildning.

Kurspriset är endast 8000 kr exkl moms per deltagare. Antal deltagare är 12-14.

Det utvecklande ledarskapet skiljer sig bland annat från det konventionella ledarskapet i hur man motiverar sina medarbetare. Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som ett föredöme och lyfter frågor om moral och etik, ledaren inspirerar och motiverar för att skapa delaktighet samt visar personlig omtanke som både handlar om att ge stöd men även konfronterar i ett gott uppsåt. Forskning visar att det utvecklande ledarskapet har en mycket gynnsam effekt på det organisatoriska resultatet och medarbetarnas utveckling.