English 

 

 

Om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) En kort föreläsning om Idéburna Offentliga Partnerskap av Tora Törnquist, jurist på NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne För att lösa komplexa samhällsutmaningar behövs samverkan över sektorsgränserna.
De senaste åren har en växande samverkansform varit Idéburna Offentliga Partnerskap (IOP) där idéburna och offentliga organisationer går samman i ett partnerskap för att gemensamt hitta lösningar på samhällsproblem.
IOP har dock varit omdiskuterat och ibland svårnavigerat för såväl idéburna som offentliga aktörer.

Föreläsningen ger en bild av IOP som samverkansform och en översikt över de juridiska förutsättningarna för att teckna IOP.

Handledningen kan du läsa här:
IOP-handledning