English 

NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för den idéburna sektorn i Skåne med syfte att få sektorn till en naturlig och kraftfull aktör för hållbar samhällsutveckling. Föreningen skall arbeta strategiskt för att långsiktigt stärka och utveckla idéburen sektor i Skåne genom: kunskapsutveckling, omvärldsanalys och påverkansarbete.

Medlemskap i NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne
Medlemskap kan erhållas av organisationer som tillhör den idéburna sektorn och verkar på regional nivå i Skåne. Medlemsavgiften är för närvarande 1000 kr per organisation och år.

Medlemsansökning
Fyll i ansökningsblanketten (pdf) digitalt. Kom ihåg att spara en kopia av blanketten din hårddisk för att spara uppgifterna.

Medlemssupport
Medlemsorganisationerna är av central betydelse för NÄTVERKET:s verksamhet. De ger mandat åt vårt uppdrag och är i fokus när vi arbetar för att förbättra förutsättningar för den idéburna sektorn.
I alla verksamheter och processer som NÄTVERKET initierar eller leder involverar vi våra medlemsorganisationer utifrån sina intressen och kunskaper.

NÄTVERKETS definition av idéburen sektor
“Den idéburna sektorn omfattar organiserade verksamheter som bygger på demokratiska värderingar samt gynnar samhälls- eller medlemsintresset. Verksamheterna är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn och bedrivs i icke vinstutdelande föreningar, kooperativ, samfund, stiftelser eller liknande sammanslutningar.”