English 

NÄTVERKET består idag av 51 idéburna medlemsorganisationer:

Skånes folkhögskolor i samverkan
Skånes folkhögskolor i samverkan
Skånes Nykterhetsförbund
Skånes Nykterhetsförbund