English 

Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge har som uppgift att tillsammans med Tillväxtverket och Europeiska Socialfondsrådet besluta om utlysningsinriktning samt vilka projekt som ska få finansiering inom det regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge 2014-2020.

Programmen finansierar insatser som bidrar till tillväxt och sysselsättning i Skåne-Blekinge.

Partnerskapet består av representanter för Region Skåne, Region Blekinge, Kommunförbundet Skåne, LO, TCO, Sveriges kommuner och landsting, Företagarna, LRF, Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, regionens universitet och högskolor och NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne.

Ledamot Intresseorganisationer och föreningar:
Mattias Larsson, NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne

Ledamöter i Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge 2015-2020