English 

Välkommen på träff med akademin som diskuterar frågor om civilsamhällets utveckling och professionaliseringen av den idéburna sektorn

Akademiträff 11_10-2022

Anmäl er HÄR eller via den bifogade inbjudan