NÄTVERKETS förtroendevalda

tradbank

På årsmötet den 28 mars 2019 valdes en ny styrelse:

Ordförande på ett år:
Johnny Nilsson, Koordinator för Skånes folkhögskolor i samverkan

Ledamöter som valdes 2018 för två år:
Thomas Ericsson, Individuell Människohjälp
Alexandra Fritzson, Rädda Barnen
Stefan Hjelm, Sensus studieförbund

Ledamöter som valdes 2019 för två år:
Jenny Anderberg, Furuboda
Olof Ericsson, Coompanion Skåne
Birthe Wallin, Skåne Stadsmission

Suppleanter som valdes för 1 år:
lina Cronzell, Folkhögskolan Hvilan/ldeell kulturallians
Skåne
Patrik Karlsson, Skåneidrotten


Kontakt till styrelsen:

NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne
att: Styrelsen
Ledebursgatan 5
211 55 Malmö

info[at]natverket.org

Övriga förtroendevalda på ett år:

Revisor: Ann-Katrin Lettevall Löfstedt
Revisorssuppleant: Maria Pålsson, Winnet Malmö
Verksamhetsrevisor: Jörgen Wiberg, Spelberoendes Förening
Verksamhetsrevisorssuppleant: Thomas Andersson, Bygdegårdarnas
Riksförbund

Valberedningen: Nina Palm, Hassela Helpline, Reino Fridh, Sensus studieförbund, Magdalena Hasselquist, Folkets Hus och Parker södra.