Kontakt

Besöks- och postadress:
NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne
Ledebursgatan 5 (3 tr)
211 55 Malmö

info@natverket.org

Medarbetare:

Mattias Larsson
Verksamhetschef med övergripande ansvar
för personal och arbete. Ingår i styrgrupper
och samverkansinsatser.
mattias@natverket.org
0705-81 73 00

Henrik Nilsson
Verksamhetsutvecklare Integration med 
ansvar för regional sammanhållning och NAD- metoden.
henrik@natverket.org
0735-20 09 35

Tora Törnquist
Jurist och verksamhetsutvecklare med ansvar
för arbetet inom Överenskommelsen Skåne,
stödfunktion för IOP och idéburen upphandling.
tora@natverket.org
0763-93 77 19

Anna Strömberg
Verksamhetsutvecklare och kommunikatör
med ansvar för medlemsarbete och kultur.
anna@natverket.org
0768-69 80 25

Eddie Vega
Kommunikationsassistent/Medlemskontakt
med ansvar för informationsteknisk
utveckling, omvärldsbevakning och social media.
eddie@natverket.org
0738-93 97 94

Tina Tindberg
Ekonomi och bokföring
tina@natverket.org