NÄTVERKETS förtroendevalda

tradbank

På årsmötet den 26 mars 2020 valdes en ny styrelse:

Ordförande på ett år:
Birthe Wallin, Sensus Skåne-Blekinge

Ledamöter som valdes 2019 för två år:
Olof Ericsson, Coompanion Skåne
Jenny Anderberg, Furuboda

Ledamöter som valdes 2020 för två år:
Åse Webeklint, ABF Skåne
Patrik Karlsson, RF SISU Skåne
Filippa Engstrand, BOOST by FC Rosengård
Anders Åkesson, Rädda Barnen region syd

Suppleanter som valdes för 1 år:
Lina Cronzell, Folkhögskolan Hvilan/ldeell kulturallians
Skåne
Kristoffer Tingbacke, ATIM kvinno- och ungdomsjour


Kontakt till styrelsen:

NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne
att: Styrelsen
Ledebursgatan 5
211 55 Malmö

info@natverket.org

 

Övriga förtroendevalda på ett år:

Revisor: Ann-Katrin Lettevall Löfstedt
Revisorssuppleant: Maria Pålsson, Winnet Malmö
Verksamhetsrevisor: Jörgen Wiberg, Spelberoendes Förening
Verksamhetsrevisorssuppleant: Thomas Andersson, Bygdegårdarnas
Riksförbund

Valberedningen: Magdalena Hasselquist, Folkets Hus och Parker södra, Margareta Clarén, Studiefrämjandet, August Nilsson, Glokala Folkhögskolan.