English 


Överenskommelsen Skåne är en avsiktsförklaring om samverkan mellan idéburna organisationer i Skåne, Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne. Överenskommelsen verkar för att uppnå Skånes regionala utvecklingsstrategins mål om ett öppet Skåne där alla har lika värde.

Överenskommelsen ska bidra till att stärka demokratin, öka delaktigheten och minska utanförskapet i Skåne. Vi vill skapa ett samhälle där de olika samhällssektorerna tillsammans försöker hitta hållbara lösningar.

Den första överenskommelsen undertecknades 2010 av ett antal idéburna organisationer samt Region Skåne. 2014 undertecknades den nuvarande. Våren 2016 anslöt sig även Länsstyrelsen Skåne till överenskommelsen.

Inom Överenskommelsen Skåne vill vi:

Läs mer om Överenskommelsen Skåne här.

Den reviderade överenskommelsen hittar du här.

Kontakt
Mattias Larsson
Verksamhetschef
mattias[@]natverket.org