Partnerskap Skåne

pilar

Partnerskap Skåne är en regional kunskapsplattform där ett femtiotal aktörer samverkar kring etablering av nyanlända. Länsstyrelsen Skåne är samordnande och NÄTVERKET har sedan 2008 varit en del av Partnerskap Skåne. NÄTVERKET driver projektet NAD som är ett delprojekt inom Partnerskap Skåne.

  • NAD: NÄTVERK-AKTIVITET-DELAKTIGHET

Vad är NAD? En metod för hur man inom etableringsplaner kan skapa hälsofrämjande, språkfrämjande och nätverksbyggande föreningsaktiviteter för nyanlända. Genom att komma ut i föreningslivet kan nyanlända stärka sina sociala nätverk, öva svenska språket och förbättra sin hälsa.

Vem ingår i NAD? Verksamheten i NAD sker i samverkan mellan NÄTVERKET, Länsstyrelsen, Region Skåne, kommuner, arbetsförmedlingar och lokala idéburna organisationer.

Hur organiseras NAD? NÄTVERKET har en regional processledare och fem regionala föreningssamordnare från olika idéburna organisationer. Tillsammans med handläggare från Arbetsförmedlingen arbetar vi för att få till föreningsaktiviteter för nyanlända i etableringsplanerna. För kontaktuppgifter och mer info se vår folder HÄR.

NAD-aktiviteter I projektet anordnas en mängd olika aktiviteter.

Läs mer om NAD:

Metodboken

Deltagarutvärdering, djupintervjuer, 2018

Verksamhetsplan_NAD_2019

Verksamhetsplan_NAD_2018

Verksamhetsplan 2017

Utvärdering NAD 2014-2016

Deltagarutvärdering kortversion 2014

Deltagarutvärdering 2014

Systemutvärdering 2014

Projektplan 2015-2016

Broschyr om projektet

Nyhetsbrev juni 2015

Nyhetsbrev mars 2015

Nyhetsbrev maj 2014

  • RÖK

NÄTVERKET är adjungerat till ”Regional överenskommelse för Skåne län om samverkan kring utveckling av etablering för asylsökande, flyktingar och andra invandrare” (RÖK).

Läs mer om RÖK:

RÖK (Länsstyrelsens hemsida)

  • INTEGRATION I FÖRENING

Nätverket har tidigare jobbat med att sprida metoden ”Integration i förening”. I dokumenten nedan kan du läsa om detta projekt.

Dokument – Integration i förening:
Projekthandbok
Projektbroschyr

Kontakt
Henrik Nilsson
Verksamhetsutvecklare Integration/Processledare NAD
henrik@natverket.org