English 

Partnerskap Skåne är en regional kunskapsplattform där ett femtiotal aktörer samverkar kring etablering av nyanlända. Länsstyrelsen Skåne är samordnande och NÄTVERKET har sedan 2008 varit en del av Partnerskap Skåne. NÄTVERKET processleder och samordnar utvecklingsarbetet i TIA och NAD som är ett delprojekt inom Partnerskap Skåne.

Mer information om utvecklingsarbetet finns på Partnerskap Skåne

Kontakt
Hanna Eklöf
Regional processledare (TIA&NAD) och verksamhetsutvecklare
[email protected]