Hem

 
Vi är en samordnad röst som driver förutsättningsfrågor

NÄTVERKET samlar en bredd av regionala idéburna aktörer, alltifrån humanitära organisationer och studieförbund till idrottsföreningar och sociala entreprenörer. Syftet är att samarbeta, underlätta och stärka samverkan. NÄTVERKET är en gemensam plattform för den idéburna sektorn i Skåne och fungerar som en neutral aktör i frågor om samverkan. NÄTVERKET fokuserar på generella förutsättningsfrågor som handlar om sektorns möjligheter att bidra i arbetet för ett hållbart samhällsbygge. NÄTVERKET:s funktion kan därför liknas vid en brobyggare mellan den idéburna sektorn och andra sektorer.

Läs mer om NÄTVERKET

NYHETER